آنتی ژئوتوکسیک

_

ژئوتوکسیک چیست ؟

ژئوتوکسیک به ماده ای اطلاق می شود که می تواند به DNA سلولها آسیب وارد کند و موجب mutation یا جهش یا سرطان شود.

داروهای ضد سرطان اثر ژئوتوکسیک دارند و می توانند سرطان های ثانویه ای ایجاد کنند و این اثر کارایی آنها را در درمان سرطان محدود می کند.

مصرف زعفران همراه با با سیروکورکومین (ماده موثره زردچوبه) بطور سینرژیک خاصیت محافظی در برابر اثر ژئوتوکسیک دارند.

بررسیها نشان می دهد که زعفران بطور بالقوه اثرات آنتی ژئوتوکسیک و پیشگیری کننده از سرطان (chemo preventive) دارد و می توان به همراه داروهای شیمی درمانی استفاده کرد.

در آزمایش برروی موش های آزمایشگاهی:

  • کروستین به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی از کبد موش در برابر اثر مخرب آفلاتوکسین ها محافظت نموده
  • زعفران و کروسین می توانند از آسیب اکسیداتیو کلیه به علت ایسکمی در موش جلوگیری کند.
  • زعفران ممکن است بعلت خاصیت آنتی اکسیدانی برای ایسکمی موضعی مغز مفید باشد.
  • همچنین کروسین می تواند از مرگ نورونها جلوگیری کرده و اثر حفاظتی داشته باشد.
آنتی ژئوتوکسیک

آنتی ژئوتوکسیک

آنتی ژنوتوکسیک
_

منابع

  • اطلاعات بیشتر فصلنامه گیاهان دارویی سال7 دوره 4 شمار مسلسل 28 پاییز 1389