شرایط بازگرداندن کالا

اطمینان خاطر مشتریان عزیز از اهداف و مسئولیت‌پذیری فریت کارا، باارزشترین امری است که به دنبال آن هستیم. در همین راستا شرایطی وضع کرده‌ایم که در یک چهارچوب مشخص بتوانیم رسالت خود را در قبال مشتریان به انجام برسانیم.